Ajankohtaista lautamiehille

Lakiuudistuksia 1.5.2014 alkaen

Oikeudenkäymiskaaren 2 lukua ja Käräjäoikeuslain 6 § muutetiin 1.5.2014 alkaen. Tästä lukien käräjäoikeus on päätösvaltainen rikosasiassa, kun tuomioistuimessa on puheenjohtaja ja kaksi lautamiestä. Samalla määriteltiin uudelleen lautamiehen kelpoisuusehtoja. Lue lisää

Lautamiehiä koskevaa lainvalmistelua:

Käräjäoikeuden lautamieskokoonpanon keventäminen (Oikeusministeriö 57/2013)

Tuomioistuimia ja tuomareita koskevien säädösten uudistaminen. Tuomioistuinlakityöryhmän väliraportti

Lautamiesten perustietoa

Käräjäoikeuden lautamies

Oikeusministeriö

Oikeuslaitos

Helsingin käräjäoikeus

Oikeusministeriö on julkaissut Oikeudenhoidon uudistamisohjelman vuosille 2013-2025. Siinä käsitellään myös lautamiesten asemaa. Linkki

Finlex. Tietoa lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä.

Uutisotsikoita

Työryhmä haluaa vähentää lautamiehiä käräjäoikeuksista (HS 28.11.2013)

Oikeusministeri ryöpyttää halventavasti puhuneita tuomareita (Yle 9.8.2013)

Katkolla ollut lautamiesten hartausperinne saa jatkua

Lautamiehillä vaikeuksia seksuaalirikosten käsittelyssä (HS 8.1.2013)

"Lautamiehet pois oikeussaleista" (Yle 13.2.2013)

Asianajoliitto mylläisi oikeuslaitosta (Yle 13.3.2013)

Oikeusministeriön neuvottelukunta: Tuomioistuimia karsittava kovalla otteella (Yle 14.3.2013)

Oikeuslaitos vuorostaan rakennemylläyksessä (Demari.fi 14.3.2013)