Yhteystiedot

Yhteydenotot: info@helsinginlautamiesyhdistys.fi
Jäsensihteeriasioissa on yhteystieto jasensihteeri@helsinginlautamiesyhdistys.fi

Yhdistyksen hallitus

Puheenjohtaja: Jaakko Ojanne, (jaakko.ojanne@welho.com , mobiili: 041 4616886


Jäsenet:         Sami Ahonen. varapuheenjohtaja
                      Matti Hiltunen, www-sivustovastaava
                      Kaarina Hälvä, jäsensihteeri
                      Jari Oksman, talouden hoitaja 
                      Ann-Kristin Nummelin, sihteeri 
                      Leo Reenpää         

Varajäsenet: Jarmo Grönmark
                                                       

           

                              

Helsingin käräjäoikeuden lautamiesasioiden yhteystiedot
029 564 4387
helsinki_lautamiesasiat.ko@oikeus.fi